ANBI

Sinds 1 januari 2010 heeft Stichting MuteSounds de ANBI-status.

Vanaf 1 januari 2014 hebben ANBI’s een publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Stichting MuteSounds op een rijtje.

De officiële naam

Stichting MuteSounds

RSIN

Het handelsregisternummer RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 820505031

KvK

Het Kamer van Koophandel nummer is: 27338417

Post- en Bezoekadres

Stichting MuteSounds, Corbulolaan 41, 2672LA Naaldwijk

E-mailadres

info@mutesounds.nl

Bestuur

Rol Bestuurslid
Voorzitter Jeroen Wielaard
Penningmeester Bert Taal
Lid Anja Hiddinga
Lid Annemarie Scholte-Jeulink
Lid Maks Oosterbaan
Lid Meike Asselbergs

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

Bestuur en beloning

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Werknemers en vrijwilligers

Stichting MuteSounds heeft geen werknemers in dienst. De stichting maakt, afhankelijk van aard en omvang van de verschillende activiteiten, per activiteit gebruik van wisselende aantallen projectondersteuners, freelance medewerkers en docenten en vrijwilligers. Die worden zoveel als mogelijk gezocht in de communities van doven en slechthorenden.

Doelstelling

Het bevorderen van de integratie tussen horenden, slechthorenden en doven alsmede het verbeteren van het image en de positie van slechthorenden en doven in de maatschappij.

Wijze van verwerving van inkomsten

Afgelopen jaren verwierf Stichting MuteSounds inkomsten uit donaties en subsidies, bijeengebracht door middel van fondsenwerving en deelnemersbijdragen.

Besteding van het vermogen

Met projectbijdragen uit donaties en subsidies werden afgelopen jaren projecten uitgevoerd. Voor reguliere kantoorkosten wordt steeds een bescheiden bedrag gereserveerd in de projectbegroting.

Balans en de staat van baten en lasten

Deze gegeven zijn te vinden in de jaarrekening.

Activiteiten van de Stichting MuteSounds in de afgelopen jaren

2019-2020 MuteSounds Academy – pilot
2019 MuteSounds Party in De Neushoorn te Leeuwarden als onderdeel van het programma van Wereld Doven Dag
2019 MuteSounds Festival op de Pier in Scheveningen
2019 Begeleiding van studenten van de Haagse Hogeschool rondom toegankelijkheidsopdracht
2018 MuteSounds Festival op de Pier in Scheveningen
2017 MuteSounds Festival op de Pier in Scheveningen
2016-2017 MuteSounds@school
2016 MuteSounds Festival op de Pier in Scheveningen (10e editie)
2015-2016 MuteSounds in de Haagse stadsdelen
2015 MuteSounds Festival op de Grote Markt in Den Haag
2014 MuteSounds Festival op het strand van Scheveningen in surfdorp F.A.S.T.
2013 MuteSounds Festival op het strand van Scheveningen in surfdorp F.A.S.T.
2012 MuteSounds Festival in Bink Vijf Hoog, Den Haag
2011 MuteSounds Festival met zomereditie op het Schevenings strand en wintereditie als onderdeel van de Museumnacht in Den Haag
2010 MuteSounds Festival in het Paard van Troje en in Filmhuis Den Haag
2009 MuteSounds Festival in het Paard van Troje in Den Haag
2008 MuteSounds Festival in Filmhuis Den Haag en Paard van Troje in Den Haag