In het voorjaar van 2016 vinden in Den Haag, verdeeld over de hele stad, MuteSounds activiteiten plaats. In samenwerking met de gemeente Den Haag en de stadsdelen, worden zo’n 20 activiteiten georganiseerd op scholen en op andere locaties. Het doel van MuteSounds@School is om de participatie en integratie voor doven en slechthorende in de maatschappij te vergroten door voorlichting en beleving, en tegelijkertijd in te zetten op preventie van gehoorschade. Zo willen we met MuteSounds@School bereiken dat jongeren open staan voor iedereen die anders is, in het bijzonder doven en slechthorenden.

Op 31 maart was de eerste les van MuteSounds@School op het Montaigne Lyceum. De leerlingen wisten in eerste instantie niet wat hen overkwam toen de dove docent de les startte. Uiteraard begrepen ze de gebarentaal niet. Na de eerste, bewust gecreëerde verwarring, start de tolk met het vertalen van de gebarentaal naar gesproken taal. “Iedereen kan een beetje gebarentaal” vertelt de dove docent Splinter. “Probeer maar te bedenken wat het gebaar voor auto is”. De kinderen zijn even stil, daarna wordt er gegiecheld maar ze doen vervolgens actief en geïnteresseerd mee. De leerlingen ervaren de les als spannend en leerzaam.

Lees meer over deze eerste les in het volgende artikel.

Recente berichten

Geef een reactie