MuteSounds@School is een educatief programma over doofheid dat in 2017 en 2018 op verschillende locaties in alle Haagse stadsdelen wordt georganiseerd. Op scholen, in buurthuizen en bibliotheken vinden zo’n 20 activiteiten plaats. Horende Hagenaars/Hagenezen maken tijdens deze activiteiten kennis met gebarentaal en met de belevingswereld van doven en slechthorenden. 

MuteSounds@School

MuteSounds@School op vlaggetjesdag Scheveningen

Doel MuteSounds@School

Het doel van MuteSounds@School is het vergroten van de participatie en integratie van doven en slechthorenden in de maatschappij door middel van voorlichting en educatie. Daarnaast wordt er ingezet op preventie van gehoorschade bij jongeren. Op scholen, in buurthuizen en bibliotheken, op festivals en via verschillende (online) mediakanalen kunnen inwoners van alle Haagse stadsdelen kennismaken met de belevingswereld van doven en slechthorenden. Ze komen meer te weten over gebarentaal, dovencultuur en het belang van gehoorbescherming. Zo wordt het begrip voor en de zichtbaarheid van de dove gemeenschap in Den Haag vergroot.

Interesse in een gastles?

Educatief programma MuteSounds@School is ook in 2018 weer in alle stadsdelen in Den Haag beschikbaar.

Heeft u interesse in een gastles bij u op school, een bijeenkomst op uw werk of buurthuis of een andere locatie? Stuur dan een mailtje naar info@mutesounds.nl.

MuteSounds | educatief programma MuteSounds@School