MuteSounds@School was een educatief programma over doofheid dat in 2017 en 2018 op verschillende locaties in Haagse stadsdelen werd georganiseerd. Op scholen, in buurthuizen en bibliotheken vonden zo’n 20 activiteiten plaats. Horende Hagenaars/Hagenezen maakten tijdens deze activiteiten kennis met gebarentaal en met de belevingswereld van doven en slechthorenden. 

MuteSounds@School

MuteSounds@School op vlaggetjesdag Scheveningen

Doel MuteSounds@School

Het doel van MuteSounds@School is het vergroten van de participatie en integratie van doven en slechthorenden in de maatschappij door middel van voorlichting en educatie. Daarnaast werd er ingezet op preventie van gehoorschade bij jongeren. Op scholen, in buurthuizen en bibliotheken, op festivals en via verschillende (online) mediakanalen konden inwoners van alle Haagse stadsdelen kennismaken met de belevingswereld van doven en slechthorenden. Ze kwamen meer te weten over gebarentaal, dovencultuur en het belang van gehoorbescherming. Zo wordt het begrip voor en de zichtbaarheid van de dove gemeenschap in Den Haag vergroot.